“Hayallerinizi gerçeğe boyuyoruz...”

SERA BOYASI

Sentetik alkid reçine esaslı pas önleyici antikorozif özel sera boya astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeylerde paslanmaya karşı maksimum dayanım gösterir, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluşturur.

UYGULAMA  

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Sera Boyası uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Sentetik Tiner ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Sentetik Tiner ile yüzey tozu alındıktan sonra Sera Boyası uygulaması yapılmalıdır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

İNCELTME

%20-25 oranında Sentetik Tineri ile inceltilebilir.

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, yapısına ve uygulama metoduna bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 12-14 m2 alan kaplanabilir (45±10 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

STORAGE CONDITIONS

Serin be kuru , güneş ışığı almayan depolarda 1 yıl süre ile stoklanabilir.

DANGER  & SECURITY INSTRUCTIONS

R 10 Alevlenebilir .

R20/21/22 Yutulduğunda, solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

S 2 Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın

S 16 Yanıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara İçmek Yasaktır

S 20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S 24/25 Göz ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

S 46/37/39 Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz/yüz koruması kullanın.