“Hayallerinizi gerçeğe boyuyoruz...”

SENTETİK SON KAT BOYA

TANIM

Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikli , parlak, sentetik son kat boyadır.

Ürün Özellikleri:

Örtücülüğü ve parlaklığı yüksek, yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı mükemmeldir. Sararmaz. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmiş kuru ve tozsuz olmalıdır. Yeni metal yüzeyler önce ANTİPAS ASTAR  ile astarlanır. Antipasın kuruduktan sonra SENTETİK SONKAT BOYA 2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir. Yeni ahşap yüzeyler için budaklar yakılır, AHŞAP KORUYUCU ile doyurulduktan sonra SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın kurumasını müteakiben (12 saat sonra) SENTETİK SONKAT BOYA  iki kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Gerektiğinde SENTETİK MACUN ile yüzey arızaları giderilmelidir.

SENTETİK BOYA  hacmen %10-15 sentetik tiner ile inceltilir.

Kuruma Süresi : (20 0C  % 65 Bağıl Nem ortamında )

Dokunma Kuruma 2-3 Saat
Toz           Kuruma 4-6 Saat
Sert          Kuruma 24 Saat

Boyanabilen alan(tek kat )1 lt.boya ile 15-20 m2 alan boyanır.

Depolama Şartları:

Ağzı kapalı orjinal ambalajlarda +5°C ila +35°C arasında 24 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Tehlike Uyarıları

R11- Kolay Alevlenebilir.

R20/21/22-Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3/7/9-Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.

S16-Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-SİGARA İÇMEYİN.

S24/25-Göz ve cilt temasından sakının.

S46 – Yutulduğunda derhal doktora gidiniz.

S51-Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.